Bibliotheek


Welkom in de bibliotheek van Translink vol inspiratie, informatie over dataverzoeken en natuurlijk de mogelijkheid om een informatieverzoek in te dienen. Translink beheert een groeiende dataset van het gebruik van het openbaar vervoer. Deze data biedt inzicht in reisbewegingen en het gebruik van producten en diensten. Met onze kennis en expertise interpreteren wij data tot waardevolle informatie en inzichten. Hierbij staat de privacy van de reiziger vanzelfsprekend voorop. 

Translink helpt vervoerders, overheden en marktpartijen om betere beleidsbeslissingen te nemen, producten (door) te ontwikkelen en bij te dragen aan het oplossen van mobiliteits- en maatschappelijke vraagstukken. Inzichten verschaffen op basis van deze data kan alleen door nauwlettend rekening te houden met de marktpositie van de verschillende partijen en de geldende wet- en regelgeving.

De bibliotheek geeft antwoord op de vragen: 

Over welke informatie en onderwerpen hebben we het? 

Welke verzoeken zijn er al behandeld? 

Hoe doet Translink dit? 

En hoe kan ik een informatieverzoek indienen?


Stel uw vraag zo concreet mogelijk

Om aan de enorme vraag naar aanvullende informatie te kunnen voldoen tijdens de coronacrisis, verzoeken wij u vriendelijk uw vraag zo concreet mogelijk te stellen aan data@translink.nl. Wij hebben een speciaal team opgericht om de vele verzoeken te verwerken. Onze specialisten nemen zo nodig contact op om uw vraag scherp te krijgen. Waar mogelijk zorgen wij er namens Translink voor om zo snel mogelijk aan uw verzoek te kunnen voldoen. 

Journalisten worden verzocht contact op te nemen met onze woordvoerder Gerbrant Corbee: gerbrant.corbee@translink.nl


OV-monitor: inzicht in gebruik van het openbaar vervoer

Voor inzicht in het gebruik van het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze OV-monitor.

Inspiratie

 • Kompas Informatiehuishouding

  Je wilt ook bij Translink een informatieverzoek indienen. Maar hoe? En aan welke eisen moet worden voldaan? Dit document dient als kompas voor het indienen van informatieverzoeken.

  Handleiding
 • Loket Informatiehuishouding

  Ook een informatieverzoek indienen? Dat kan! Het aanvraagformulier 'Indienen informatieverzoek' wordt hiervoor gebruikt.

  Aanvraagformulier
 • Informatieverzoek - Gemeente Haarlemmermeer

  Bekijk hier het informatieverzoek vanuit de Gemeente Haarlemmermeer dat inmiddels heeft geleid tot levering van informatie.

  Zie voorbeeld
 • Informatieverzoek - Vervoerregio Amsterdam

  Bekijk hier het informatieverzoek vanuit de Vervoerregio Amsterdam dat inmiddels heeft geleid tot levering van informatie.

  Zie voorbeeld

Achtergrond

 • Check it out | Check-in en check-out gegevens

  Translink heeft een Informatiehuishouding ontwikkeld voor het aanvragen van check-in en check-out gegevens. Maar wat voor informatie is dat eigenlijk?

  Naar Check it out
 • Check-it-out | Reizigersdata

  Translink en reizigersdata. Over rollen, kaders, dienstverlening en de vorderingen in informatievoorziening.

  Naar Check it out
 • Voorbeeld | Standaard gegevensbestand

  In dit voorbeeld wordt duidelijk uit welke elementen een gegevensbestand bestaat.

  Naar voorbeeld
 • Toetsingscriteria

  De toetsingscriteria voor de toetsing van ingestuurd informatieverzoeken. Deze toetsingscriteria worden aangepast wanneer nodig.

  Toetsingscriteria

Gebruik en impact van data

 • Impact | Integrale visie Stationsgebied Haarlem

  Een mooi voorbeeld van het gebruik van OV-chipkaartdata. Komen tot een gebiedsvisie!

  Bijgaand het rapport
 • Position paper | Reizigersdata

  De informatie die we kunnen en mogen delen, die delen we als Translink graag. Samen met vervoerders en overheden werken wij aan een open informatievoorziening over het OV. Hoe doen we dat?

  Naar position paper

Loket informatiehuishouding

Informatiehuishouding 

Om het  openbaar vervoer zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren hebben de vervoerders behoefte aan inzicht in reispatronen van reizigers. Dit inzicht is ook belangrijk voor derde partijen, zoals overheden, die (openbaar) vervoer als taak hebben en zich inzetten voor de optimalisatie en verbetering van de dienstverlening aan burgers. Inzicht in de reispatronen wordt verkregen door statistisch onderzoek naar geaggregeerde reisgegevens, waarbij wet- en regelgeving rond privacy uiteraard voorop staan. We noemen dat ook wel de Informatiehuishouding. 

Doel datadienst Translink 

Het doel van de datadienst is de efficiëntie en effectiviteit van het openbaar vervoer in Nederland voor de reiziger te verbeteren. Losse ritten van reizigers worden gecombineerd tot reizen, waardoor reispatronen zichtbaar worden. Op basis van reispatronen wordt bijvoorbeeld het lijnenstelsel verbeterd en worden aansluitingen geoptimaliseerd. 

Informatieverzoek indienen

Heeft u een informatieverzoek, dan kunt u een aanvraag indienen. We beantwoorden informatieverzoeken met geaggregeerde gegevens. Het aggregeren van de gegevens is nodig om te voorkomen dat de onderzoeksbestanden herleidbaar zijn naar een individu/persoon. 

Het indienen van een informatieverzoek kan door onderstaand aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar data@translink.nl. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging.

Een informatieverzoek wordt beoordeeld als deze minimaal voldoet aan de volgende vastgestelde criteria: 

 1. De doelstelling van de Informatiehuishouding: het openbaar vervoer efficiënter en effectiever maken over vervoersmodaliteiten en concessiegrenzen heen, zodat daarmee de dienstverlening voor de reiziger wordt verbeterd. 
 2. De privacywetgeving: het informatieverzoek wordt getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 3. De mededingingswetgeving: mogen de gevraagde gegevens samengesteld worden en met wie mogen deze dan vervolgens worden gedeeld? 
 4. De bedrijfsvertrouwelijkheid: bevatten de gevraagde onderzoeksbestanden bedrijfsvertrouwelijke informatie? 
 5. Het juiste gebruik: zijn de gegevens wel geschikt voor het gevraagde informatieverzoek? 

De Commissie Toetsing toetst het informatieverzoek tegen de criteria. Door toetsingscriteria worden zonodig aangepast door bijvoorbeeld nieuwe inzichten of aangepaste wetgeving. 

Verwerking data 

Stap 1: Pseudonimiseren 
De vervoerders slaan de transactiegegevens voor statistisch onderzoek op in een aparte database. Voordat ze de gegevens daarin opslaan, laten zij de gegevens pseudonimiseren. Bij dit pseudonimiseren worden de identificerende kenmerken in de gegevens versleuteld. Hierdoor zijn de gegevens niet zonder aanvullende informatie tot een persoon te herleiden. 

Stap 2: Informatieproducten 
Nadat de gegevens zijn gepseudonimiseerd laten de vervoerders onderzoeksbestanden maken. Deze bestanden en informatieproducten bevatten dus geen persoonsgegevens. Het gaat om een set ‘geaggregeerde’ statistische gegevens. Met die ‘geaggregeerde’, statistische onderzoeksbestanden kunnen informatieproducten gemaakt worden. 

Privacy

Bij de OV-chipkaart en Translink staat de privacy van kaarthouders voorop. Gegevens zijn bij ons in goede handen. Bovendien vinden we dat privacy draait om vrijheid en de mogelijkheid zelf te beslissen hoe je persoonsgegevens worden gebruikt en door wie. Translink verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is. We verwerken gegevens niet voor marketingdoeleinden en we sturen geen aanbiedingen van producten of diensten.