Gebruik en impact van data
Impact | Integrale visie Stationsgebied Haarlem
Een mooi voorbeeld van het gebruik van OV-chipkaartdata. Komen tot een gebiedsvisie!
Bijgaand het rapport