Privacy

Bij OVpay willen we dat iedere reiziger vrij kan bewegen en zelf kan kiezen voor de manier waarop je reist. We kunnen je helpen om die behoefte te vervullen, al moeten we soms iets over je weten. We vinden dat privacy draait om vrijheid en de mogelijkheid zelf te beslissen hoe je persoonsgegevens worden gebruikt en door wie.

In onze privacyverklaring OVpay hebben we voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens wanneer je betaalt met een betaalpas of creditcard. Hier vind je de volledige privacyverklaring.

Translink en de openbaarvervoerbedrijven

Translink en de openbaarvervoerbedrijven hebben in een samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over onder andere welke persoonsgegevens worden gebruikt, bewaartermijnen, datalekken en de uitoefening van je rechten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens direct of indirect naar een persoon te herleiden zijn, worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kunnen je OV-chipkaartnummer of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden gezien.

Wat zijn jouw rechten?

Je gegevens zijn jouw eigendom. Daarom gaan we zorgvuldig om met je gegevens en verwerken en beveiligen we die volgens de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op basis van de privacywet heb je verschillende rechten:

  • inzage in je gegevens
  • correctie van je gegevens
  • bezwaar tegen verwerking van je gegevens
  • recht op vergetelheid
  • recht op dataportabiliteit

Vragen over de privacy van OVpay

Vragen over dit onderwerp kun je mailen naar privacy@ovpay.nl.

Heb je een vraag met betrekking tot betalen met je betaalpas of creditcard? Ga dan naar onze contactpagina.

Privacyverklaringen

In onze privacyverklaringen hebben we voor je op een rij gezet hoe we omgaan met je persoonsgegevens

Voor het reizen met je betaalpas of creditcard         Privacyverklaring OVpay

Voor de website www.ovpay.nl                                   privacyverklaring ovpay.nl

Voor de OVpay app                                                      Privacyverklaring OVpay app

Je vindt de gebruikersvoorwaarden van de app hier.


Wijzigingen en aanvullingen
Translink kan namens OVpay deze privacyverklaring wijzigen of aanvullen met nieuwe informatie. We raden je daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken. Als er sprake is van grote wijzigingen in de privacyverklaring, dan wordt dit duidelijk vermeld op de website.